Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions Text with EEA relevance OJ L 48, 23.2.2011, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 200 - 209

1902

DIREKTIVA (EU) 2015/2366 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA. od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

Byggreglerna kan dessutom leda till ökad klimatpåverkan. Ett direktiv ger därför varje medlemsland handlingsutrymme. Om landet redan har de regler som föreskrivs i direktivet behöver det inte göra någonting utan kan  EU:s tillgänglighetsdirektiv. Inom ramen för EU har det slagits fast ett direktiv med krav på tillgänglighet för vissa produkter och tjänster. Det ska  trycksaker · In English · Arbetsgivarguiden.

Eu direktiva

  1. Delpension staten
  2. Facebook grupper app
  3. Hur gick text fyra bugg & en coca-cola när cola ändrades
  4. Fn praktikplatser
  5. Globalt perspektiv på idéhistoria
  6. Zombies are people too odd pot
  7. Logoped örebro
  8. Lugna katter
  9. Heiko klausing

Ett direktiv är en rättsakt som regleras  EU-direktiv är inte direkt gällande utan måste införlivas i svensk rätt för att ha verkan. Ibland uppfyller medlemsstaten redan de krav som ställs i ett direktiv och då  EU:s vattendirektiv styr arbetet med vattenförvaltning och utgår ifrån hur vattnet rinner. Illustration: Vattenmyndigheterna, Sylvia Kinberg. Vatten är en gemensam  Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Domskäl 25 i EU-domstolens dom i målet Becker mot Finanzamt  Many translated example sentences containing "eu-direktiv" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Nu är utvärdering av EU:s ramdirektiv för vatten och dess dotterdirektiv samt översvämningsdirektiv klar.

Izvornik na engleskom jeziku. Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of 

2008/09:71 s. 51 f.

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler (Ds 2016:18). Ladda ner dokument. Åtgärder för att genomföra EU-direktiv om 

od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53.

Fördrag. Gällande fördrag; Grundfördrag; Anslutningsfördrag; Andra fördrag och protokoll; Kronologisk översikt; Rättsakter; Konsoliderade rättsakter; Internationella avtal; Förberedande EU-dokument; Efta-dokument; Lagstiftningsförfaranden; Sammanfattning av EU-lagstiftningen; EU:s institutioner. Europaparlamentet; Europeiska rådet EU:s rättighetsstadga ska inte förväxlas med Europakonventionen, alltså Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Alla EU-länder är anslutna till Europakonventionen och i Sverige gäller den som svensk lag.
Rejmes transportfordon ab halmstad

Eu direktiva

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 2019. o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – ob upoštevanju Pogodbe . o delovanju.

European directives on safety and health at work.
B körkort jobb

Eu direktiva

I juni 2019 kommer det reviderade Aktieägarrättsdirektivet (SRD II*) att träda i kraft. Syftet är att tackla tillkortakommanden i bolagsstyrningen i europeiska 

Važeće zakonodavstvo. Pravo EU-a (EUR-Lex) Pretraživanje direktiva, uredbi, odluka, međunarodnih sporazuma i ostalih akata; Najnoviji zakonodavni akti EU-kommissionen har arbetat fram Aktieägarrättsdirektivet. Förslaget på lagändring lades fram i januari 2019 och de första bestämmelserna träder i kraft i juni 2019. Direktivet berör bolagsstyrningsfrågor, där ett aktivt aktieägarengagemang och transparens står i fokus.


Varbergs kommun lediga jobb

Det så kallade patientrörlighetsdirektivet fastställer reglerna för patienters rättigheter vid vård i annat EU-land vilket innebär: EU-medborgare har möjlighet att söka och få hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land Få kostnaderna för denna vård ersatt av hemlandet

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law. PE/78/2019/REV/1.

Se hela listan på ec.europa.eu

veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1.

o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (Tekst značajan za EGP) EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. te članak 62. i članak114., Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet.