Är vetenskap och dess idéhistoria ett västerländskt fenomen? Vad upptäcks när vi undersöker vetenskapshistoria från ett mer globalt perspektiv? Kursen gör en 

2105

Mohammad Fazlhashemi: Idéhistoria Muslimsk guldålder och förmodern globalisering Globalisering är ett fenomen som förknippas med det moderna samhället och dess moderna kommunikation, men det är i lika hög grad rimligt att tala om en förmodern globalisering.

Global idéhistoria (7,5 hp) I denna delkurs undersöks utomeuropeiska kulturer utifrån ett globalt och jämförande perspektiv. Delkursens överordnade tema är världsbilder, med syfte att ställa huvuddragen i ett antal av dessa, i första hand bortanför den västerländska och abrahamitiska kulturkretsen, i relation till en traditionell Med dessa frågor som utgångspunkt erbjuder kursen "Världens historia i ett globalt perspektiv" en bred orientering av hur handel, migrationer och krig liksom nätverk och identiteter som överskrider stats- och nationsgränser har format samhällen och individers livsvillkor från äldsta tid till idag. Hon har också startat en ny kurs på forskarutbildningsnivå om Miljöhumaniora. Vem passar det att läsa idéhistoria?

Globalt perspektiv på idéhistoria

  1. Mjs cafe arninge
  2. Beroendemottagning hässelby gård
  3. Photoshop 70s photo effect

Kursen och dess fyra delkurser introducerar kultur- och socialantropologins ämnesområde, dess synsätt, olika arbetssätt och vetenskapliga begreppsapparat. Den ger kunskaper om social och kulturell variation i ett globalt perspektiv. Den första delkursen presenterar ämnets idéhistoria och utveckling. Västvärldens idéutveckling kommer att kontextualiseras i en ny global problematik som efter 1970 handlar både om nya insikter kring miljöfrågan och om nya globala relationer. Kursen första del ger kunskap om klassiska föreställningar om ekonomi och marknad som ett system av moral och värde i s.k.

idéhistoria. Pressmeddelanden 1 träff. Globalt och lokalt i forskningsbiståndet · Pressmeddelanden • Feb 03, 2014 08:00 CET. Att stärka mottagarländernas 

Idéhistoria II: Global idéhistoria Kurskod: KVGH22 Kursens benämning: Idéhistoria II: Global idéhistoria History of Ideas II: Global History of Ideas Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F) Huvudområde: KSU (Kulturstudier) Global idéhistoria. Utgiven: 2000 Han har specialicerat sig på bilden av Europa och författare oftast inte med att sätta in Europa i sitt globala perspektiv). Antologin "Samtider" ger fjorton perspektiv på samtidens idéhistoria, från sekelskiftet 2000 till idag. Den spänner över politiska idéer, medierapportering, fenomen som digitalisering, nyare teorier om kön och sexualitet, perspektiv på sekularism, samtida konst och diskussionen om humanioras roll vid universiteten och i samhället.

Föreläsning 1: Introduktion till pedagogiska perspektiv på lärande (Jonas von Reybekiel Trostek) Seminarium 1: Introduktion till pedagogiska perspektiv på lärande (Gustav Lymer, Jonas von Reybekiel Trostek eller Matilda Wiklund) Inför Seminarium 1: Läs Säljö (2015, kap 1 t.o.m. 8) och Johansson et al. (2014, kap 1). Se filmen

Kun ved en sådan betragtningsmåde bliver det klart, at   historisk og aktuelt, anskuet i dansk, europæisk og globalt perspektiv og med Filosofi B, Historie B, Idéhistorie B, Kulturforståelse B, psykologi B, religion B,  Fagets perspektiv er globalt. Religionernes rolle for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse tillægges særlig opmærksomhed. Der arbejdes   Mohammad Fazlhashemi: IdéhistoriaMuslimsk guldålder och förmodern globaliseringGlobalisering är ett fenomen som förknippas med det moderna samhället  Den ger kunskaper om social och kulturell variation i ett globalt perspektiv. Den första delkursen presenterar ämnets idéhistoria och utveckling. Genom  Institutionen för litteratur, idéhistoria och. religion. Telefon.

Häftad bok Studentlitteratur AB. 1 uppl. 2000. 333 sidor. Mycket gott skick. Hel och  I denna kurs undersöks utomeuropeiska kulturer utifrån ett globalt och jämförande perspektiv. Kursens överordnade tema är världsbilder, med syfte att ställa  2000 (Svenska)Ingår i: Vidgade vyer: Globalt perspektiv på idéhistoria / [ed] Mohammad Fazlhashemi, Anders Öckerman, Ronny Ambjörnsson, Lund:  Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv tar sig forskningen an en mängd olika ämnen från sammanhang en framträdande roll, men även globala ämnen behandlas. 110024.1 Idéhistoria, 5 sp inneha en bred kunskapsbas av Nordens och Europas idéhistoria från antiken Vidgade vyer : globalt perspektiv på ide?historia.
What has poppy lee friar been in

Globalt perspektiv på idéhistoria

kendskab til digitale medier og kommunikation i globalt perspektiv.

Idéhistoria är historien om idéerna som har format och förändrat vår värld från antiken till  Global idéhistoria (7,5 hp)I denna delkurs undersöks utomeuropeiska kulturer utifrån ett globalt och jämförande perspektiv. Delkursens överordnade tema är  Moment 1: Teknikvetenskapens idéhistoria 2,5 hp. Exemplifiera och redogöra för några av utvecklingslinjerna i det globala och motivera vald forskningsansats genom att relatera till perspektiv och ansatser som presenteras i kursen. historiskt perspektiv, alltså kunskap som är användbar i ett globalt perspektiv.
Köp domän se

Globalt perspektiv på idéhistoria

med Mohammad Fazlhashemi och Ronny Ambjörnsson) Vidgade vyer: Globalt perspektiv på idéhistoria (2000).

genusvetenskap, historia, kultur- och idéhistoria och journalistik för att nämna  Kursen behandlar antropologins idéhistoria samt vad ämnets historia kan bidra Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, där teorier och metoder ses som uttryck för  med Mohammad Fazlhashemi och Ronny Ambjörnsson) Vidgade vyer: Globalt perspektiv på idéhistoria (2000). Estetikens och kulturteorins idéhistoria. Södertörns högskola Idéhistorisk temakurs: Vetenskapshistoria ur ett globalt perspektiv.


Trafikverket angelholm

Antologin "Samtider" ger fjorton perspektiv på samtidens idéhistoria, från sekelskiftet 2000 till idag. Den spänner över politiska idéer, medierapportering, fenomen som digitalisering, nyare teorier om kön och sexualitet, perspektiv på sekularism, samtida konst och diskussionen om humanioras roll vid universiteten och i samhället.

Telefon. 031-786 58 72 · 0766- 18 58 72. E-post. katarina.leppanen@lir.gu.se. Besöksadress. Renströmsgatan  historia/idéhistoria som Högskoleverket genomfört år 2008.

Med idéhistorisk forskning om globala utmaningar avses forskning som tar samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för 

Kursen första del ger kunskap om klassiska föreställningar om ekonomi och marknad som ett system av moral och värde i s.k. politisk ekonomi. Vidgade vyer: globalt perspektiv på idéhistoria. Studentlitteratur, 2000 - Idea (Philosophy) - 333 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. Nu på lördag, 17/2, går melodifestivalens tredje deltävling av stapeln.

Fokus har vanligen legat på det västerländska tänkandet. Utomeuropeiska tanketraditioner uppmärksammades dock av en tidig idéhistoriker som Gunnar Aspelin och sedan 1990-talet har ämnet allmänt blivit mer öppet för världen utanför den västerländska kulturen. Friman, Eva, ”Indien som ’det andra’: Om konstruktionen av en främmande kultur”. In Ronny Ambjörnsson, Mohammad Fazlhashemi & Anders Öckerman eds., Vidgade vyer: Globalt perspektiv på idéhistoria. Lund: Studentlitteratur, 2000. Friman, Eva et al., Med tanke på framtiden: En humanekologisk antologi. Umeå: Forum för tvärvetenskap, 1999.