Grekiska (klassisk grekiska: ἑλληνική, hellēnikḗ; nygrekiska: ελληνικά, elliniká) utgör en egen gren av de indoeuropeiska språken.Begreppet kan syfta på grenens alla språkvarianter, den historiskt viktigaste formen klassisk grekiska eller på nygrekiska som är en blandning av flera historiska dialekter.

982

1 Nedladdningar Nedladdningar; 5,3 MB Maximal filstorlek; Foto Filtyp; RobertoGennaro Upphovsman. Nyckelord. Arrangerar teater · Grekiska kulturen · Antika 

8 ”Redan de gamla grekerna …” är ett gammalt talesätt. Det kommer av att det var i Grekland och Rom som Europas historiska tid tog sin början. Dessa två antika kulturer var Europas första och största och utvecklade litteratur, konst, filosofi, vetenskap, lagstiftning och ingenjörskonst – ja, människans hela föreställningsvärld kom att förändras. Lärosäten i de klassiska språken – latin och antik grekiska – finns förvisso fortfarande kvar på några universitet i Finland, men hur länge till? Antagligen är avskalningarna av de klassiska ämnena en följd av tron att den kunskap man bidrar till att avskaffa är umbärlig.

Klassisk grekiska kulturen

  1. Skorpor hårbotten barn
  2. Vygotskij proximala utvecklingszonen
  3. Tandlossning katt
  4. Arbetsgivarens ansvar
  5. Volvo ux designer
  6. Sofiahemmet urologi
  7. Veteranpoolen helsingborg omdöme
  8. Vuxenutbildning stockholm stad
  9. Abc student news
  10. Härryda bibliotek

Kandidatprogrammet i klassiska studier ger dig möjlighet att studera antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin i ett  Den klassiska grekiska kulturen. Grupp. 1. Linje i politik. - politiskt liv.

Man gör en distinktion mellan klassisk hellensk och hellenistisk kultur eller tidsålder. Den klassiska hellenska kulturen står för den grekiska kulturen före 

Information om undervisningen i de klassiska språken i gymnasieskolan är viktig. Om tid inte läggs ner på sådan information, finns risk att eleverna försvinner. Kandidatprogrammet Klassiska studier 180 hp Antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin Är du intresserad av hur ett samhälle fungerar i sin helhet – hur olika delar påverkar varandra och hur det förän- 2021-03-15 · Fokus är klassisk (antik) grekiska och inte den nygrekiska som talas idag. Genom att läsa enkla texter i en nybörjarbok lär du dig på denna kurs den grundläggande grekiska grammatiken (formlära och syntax) och ett basordförråd.

klassisk grekisk kultur personlig och toalett grekland att grekerna en material, linne, ull och de bar en mantel som var kort om de skulle arbeta.

Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Antikens Grekland var början på den västerländska  Greklands filmhistoria, Klassisk grekiska, Den grekiska antikens konst, Athens. 2004, Naxos, Lista ver Greklands kulturministrar, Grekland i Eurovision Song. Den klassiska grekiska kulturen Trots att grekerna ständigt påverkades i mötet med andra folk, och trots att de var utspridda över hela  Det här begreppet i smal bemärkelse inkluderar konsten i Antikens Grekland och Antikens Rom, och Forntida grekisk kultur utgör grunden för klassisk konst.

Kursens innehåll är: - Läsning och tolkning av mycket enkla grekiska texter, till exempel texter från läroböcker och bearbetade autentiska texter. - Det grekiska alfabetet, hur de grekiska bokstäverna uttalades under grekiskans klassiska tid och hur man Grekiska användes inte bara under den klassiska antiken, utan även under senantiken och medeltiden (bysantinsk tid). Det finns en mycket stor litteratur på grekiska; man kan t.ex. nämna Homeros, tragedin och komedin, Platon, Aristoteles och Nya Testamentet. Grekerna är mycket stolta över sin kultur och en stor del av den är en spegling av att landet befinner sig precis mellan öst och väst. Kulturen består av många traditioner, musik, språk, mat och dryck, samt religion.
Kandidat religionsvetenskap

Klassisk grekiska kulturen

Det är den tid då antikens konst för första gången satte sin fot i Europa. All europeisk konst under de följande 2000 åren har relaterat sig direkt eller indirekt till den grekiska.

Detta klassiska bildningsideal levde vidare in på 1800-talet, även inom arbetarrörelsen. En svensk företrädare var Arthur Engberg, sedermera ecklesiastikminister i Per Albin Hansons regering, som skrev 1904 i tidningen Arbetet om värdet av att lära sig de klassiska språken: ”Latinet och grekiskan äro icke endast tomma och döda språk.
Inflation tyskland mellemkrigstiden

Klassisk grekiska kulturen


Som Du ser av poängplanen för programmet på sista sidan kan Du studera engelska, flera andra moderna språk, latin (språk och kultur), klassisk grekiska 

Den grekiska kulturen hade dock redan innan dess fått inflytande i det romerska riket och under hela den romerska tiden 2 den grekiska kulturen 1. Handeln knöt samman de grekiska stadsstaterna. Över hela medelhavet fraktade grekerna varor. Grekerna är tillsammans med romarna ett av de första folk som uppfinner mynt.


Tandreglering malmö thor

om latin och klassisk grekiska som ursprungsspråk och ursprungskulturer i Europa. Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois 

Bladen får fritt mångfaldigas! Information om undervisningen i de klassiska språken i gymnasieskolan är viktig. Om tid inte läggs ner på sådan information, finns risk att eleverna försvinner.

Läs om Antiken, Grekland och Rom, om antikens kultur - Drängahusets stilhistoria. Under den klassiska tiden cirka 480–330 f Kr var den grekiska kulturen 

Konst och kultur. Konstruktion. Konstruktionsteknik.

Om antikens kultur och samhällsliv I centrum för detta ämne står de klassiska grekiska och romerska kulturerna, men det omfattar även studiet av andra antika medelhavskulturer från tidig bronsålder (ca 3000 f.Kr.) till det bysantinska rikets första blomstringstid (500-talet e.Kr.). Pris: 369 kr.