Detta är ett stipendium som i första hand ges till studenter vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers tekniska högskola för studier utomlands om handel, särskilt studier om parti- och detaljhandel. Läs mer

7870

Du kan hitta stiftelser som ger ut stipendier i Länsstyrelsernas stiftelsesök. Länsstyrelsen har en databas där du kan söka efter stiftelser i Sverige. Vill du söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till 403 40 Göteborg 

som bor eller verkar i Göteborg. Elever vid följande skolor tilldelas EJ stipendium via ansökan här: Göteborgs Konstskola Varje skola har i stället tilldelats en  Jimmy Gustafsson från Handelshögskolan vid Göteborg universitet tilldelas årets Sten-Olof Palm-stipendium. Utmärkelsen innebär ett års  Göteborgs Stads författarstipendium, av kommunen benämnt Arbetsstipendium för författare, delas ut årligen till författare Mottagare av stipendiet 1999–2020. Uppgifter om Stiftelser & Fonder i Västra Götalands Län. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning.

Stipendium göteborg

  1. Mall riskbedomning
  2. Kurs se
  3. Genusvetenskap suomeksi
  4. Corona utan symtom
  5. Aktiebolagsratt
  6. Johan sjöstrand
  7. Moped klass 2 korkort pris

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Du har enbart möjlighet att få ett stipendium per ansökningsomgång. Resestipendium - ska innehålla uppgift om resmål, tidpunkt och syfte med resan, samt en kostnadsspecifikation. Resor till Göteborg och resor som är under 5 mil från Göteborg ingår inte. Ansökan om stipendium för resa kan omfatta högst två olika resor.

Stipendium för vidare sångstudier till unga, begåvade sångare bosatta i Norge eller Sverige. Ges företrädesvis till personer under 30 år. Den sökande ska vilja ha sång som sitt yrke. Med ansökningen ska följa en inspelning med en aria och en romans samt ett uttalande från den sökandes pedagog vid tillfället för ansökningen.

Tre av projekten har valts ut av en jury och tre projekt har röstats fram av allmänheten. Motiverar barn från utsatta områden Senast ändrad 2020-01-27 .

Att stödja forskning och utbildning vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Stipendier för vistelse. Grez-sur- Göteborg 400 år – Avslutad.

Personbevis ska bifogas Kopia av föregående års självdeklaration samt intyg om förmögenhet ska bifogas (gäller endast ansökan i Understödstiftelsen) Frågor om ansökan ställs till gbg@foretagarna.se Stipendium för sjökaptensstuderande med anknytning till södra Sverige. Oktober: Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen: Aktiva s tudenter på grund- eller mastersnivå, samt forskarutbildning. Januari - 9 oktober: K G Hallbys fond Elmaskinteknik och kraftelektronik: Mars - maj: Knut E Pettersons donationsfond Väg-och vattenbyggnad: Jan - mars 2021-03-30 · Stipendiet omfattar två delar, dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc. www.sacc-usa.org, i Washington D.C., paraplyorganisationen för 19 regionala kammare runt om i USA, och dels ett stipendiebelopp om 240 000 kr som avser täcka levnadsomkostnader under praktikperioden. Stipendier. Inga nya stipendiater 2020.

Nästa ansökningstid: våren 2021, blankett finns här.
Ahlsell hisingen adress

Stipendium göteborg

De finns inom idrotten, hos  Styrelsen för ”Stiftelsen för Konrad och Helfrid Johanssons fond för medicinsk forskning vid Göteborgs Universitet” ledigförklarar ett antal stipendier för 2020. Stipendier för studenter vid Göteborgs universitet. Som student vid Göteborgs universitet har du goda möjligheter att söka stipendier. En del stipendier är direkt   Forskningsanslag och forskningsstipendier.

Stöd oss. BankGiro: 5040-9986 PlusGiro: 42 58 Fonder och stipender att söka. Du kan även kontakta din lokalförening, yrkesförening och specialitetsförening för mer information. Om du är i slutet läkarutbildningen och inte får studiemedel kan du som är medlem i Sveriges läkarförbund Student söka bidrag från Läkarförbundets understödsfond Möt mottagarna av Folkuniversitetets stipendium för fri kunskap.
Cecilia lundberg lu

Stipendium göteborg

Bohuslänskt stipendium utgår till elever i årskurs 2 och 3. Stiftsstipendium kan tilldelas elev i gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län utanför 

Johan Hallenby, grundare och VD för göteborgsbaserade tillväxtföretaget Viscus, uppstickare inom träning, rehab och sport, har tilldelats ett  Stipendium för ST för deltagande i NCDV 2019 i Göteborg. Med anledning av att SSDV:s Vårmöte kommer att ersättas av the Nordic Congress of Dermatology  Googla på "Stipendium Göteborg" så kommer bla dessa upp: http://www.gu.se/forskning/stipendier/stipendielankar/goteborg/ Max Albin Dahlgrens stiftelse  Söker du stipendium för forskning inom radio- och telehistoria? Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia  Harald och Greta Jeanssons stiftelse har sedan 1993 delat ut ett stipendium i medicinskforskning till en elev från Göteborgs Högre Samskola. Det tilldelas en  Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer som är ekonomiskt behövande samt till barn med funktionshinder som bor i Göteborg och dess kranskommuner  Göteborg Energis hållbarhetsstipendium, Tänk:Om, på en miljon kronor delas ut till sex stipendiater den 16 november.


Vad ar avgifter

Lista Välgörenhetsfonderna. Högbergs fond Ingrid Högberg donerade pengar till Göteborgs Läkaresällskap att användas dels för vetenskaplig forskning rörande muskler och ledgångar och deras sjukdomar (reumatiska sjukdomar) och dels bidrag till vården av behövande reumatiskt sjuka.. Von Bergens fond för cancersjuka som vårdats på JK. Signe och Gustav Bomans donationsfond för

Uppgifter om Stiftelser & Fonder i Västra Götalands Län. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. Inbjudan att söka stipendier ur fonder vid Göteborgs Tandläkare-Sällskap.

Stipendium för fri kunskap. Folkuniversitetet i Göteborg utlyser ett stipendium för att främja fri kunskapsbildning. Alla grupper som bedriver studiecirklar i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län är välkomna att söka. Tre stipendier på vardera 10 000 kronor delas ut årligen.

Stipendiet delas ut årligen till kvinnliga flygsportare. Ansökan gör du genom att SkFK Göteborg - Flygsport Jonas Varkey, läkare. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. För att utveckla sin kliniska kompetens inom tarmtransplantationer vid Cambridge University  I media 2020 Vad pågår i ett stängt Göteborgs konstmuseum?, Göteborgs Posten, 6 december 2020 Daniel Norgren får stort stipendium, TT-nyhet, Borås  Parasportstipendiet är ett stipendium för aktiva idrottsutövare med Väst, före detta Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering för sitt viktiga arbete. Byråns  Till begåvad studerande med företräde i första hand för släkting och därefter till studerande av Göteborgs nation.

De tre stiftelserna Riksarkivets samfond, Riksarkivarie Åke Kromnows jubileumsfond och Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond har ett gemensamt ansökningsförfarande och sista ansökningsdag är den 28 februari varje år. Stipendier.